• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πρωτότυπα, συμμετοχικά προγράμματα ΕΚΕ που δίνουν αξία στους ανθρώπους και στον οργανισμό

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΚΕ- Μια διαφορετική προσέγγιση

 

 

 

Οι εταιρίες καλούνται πλέον να συμβάλουν καθοριστικά στην ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στις επιχειρηματικές τους πρακτικές, αναδεικνύοντας έτσι το κοινωνικό τους πρόσωπο με οικιοθελή δέσμευση. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από δράσεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα που θα διασφαλίζουν την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής.

Το CSR Teambuilding πρόκειται για πρόγραμμα απόλυτα πρωτότυπο στην εφαρμογή του. Για πρώτη φορά μια εταιρία αντιμετωπίζει την πρόκληση να χτίσει το κοινωνικό της προφίλ μέσα από την άμεση, προσωπική δράση και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της.

Εμείς στην SUMMIT…

Προωθούμε ένα σύγχρονο πλαίσιο για την κοινωνική ευθύνη, υλοποιώντας σχετικά προγράμματα και αναπτύσσοντας καλές πρακτικές, εστιάζοντας κατ’ αρχήν στην συμμετοχική δράση των ανθρώπων της εταιρείας.

Σχεδιάζουμε προγράμματα έτσι ώστε τα εργαλεία της κοινωνικής ευθύνης να προσαρμοστούν στις ειδικές συνθήκες των εταιριών- επιχειρήσεων.

Στόχος μας:

Να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο απέναντι στις προκλήσεις και στις αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία.

Nα προωθήσουμε την σύγχρονη έννοια του εταιρικά και κοινωνικά υπεύθυνου πολίτη.

Τα οφέλη…

Για την Επιχείρησή σας

  • Βελτίωση της εικόνας της
  • Δημιουργία ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη
  • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας και μακροπρόθεσμης προοπτικής

 

Για τους Ανθρώπους σας

  • Αισθητή ανταπόδοση στο κοινωνικό σύνολο
  • Αίσθημα Ενεργής Συμμετοχής
  • Τόνωση της Παρακίνησης και του κλίματος σε καιρούς κρίσης
  • Ανάπτυξη Σχέσεων Εμπιστοσύνης

 

Σχετικά projects: ABBOTT Hellas- WILO- AIG

Ask us Today

Happy Clients

Επιτρέψτε μου να εκφράσω την εκτίμησή μου για το ότι, κατά την άποψή μου, ήταν μια ευχάριστη, εκπαιδευτική και γεμάτη σκέψεις ημέρα. Η εκτέλεση και το facilitation ήταν εξαιρετικά και τα σχόλια που πήραμε από τους εργαζόμενους ήταν πολύ θετικά. Ευχαριστώ!

Περισσότερα